Video xem thêm: Quản lý Hồ Văn Cường vừa lên tiếng trần tình về chuyện cát-xê và sự việc đóng học phí