Video xem thêm: Người thân của Hồ Văn Cường ở Tiền Giang tâm sự xót xa: “Rằm, giỗ, lễ Tết cũng không về được”