Video xem thêm: Sở hữu tủ đồ khủng: Ngọc Trinh và sao Việt vẫn không biết mặc gì