Video xem thêm: Vị đại gia quyên góp 500 tỷ đồng vao quỹ vaccine Covid-19