Video xem thêm: Màn bắt đạo chích "nhanh như chớp" tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng