Video xem thêm: Bà hằng bay trong đêm sang Singapore, đóng viện phí 800 triệu đồng cứu sống một em bé