Video xem thêm: Cổ động viên có mặt tại sân cổ vũ trong trận Việt Nam đấu Indonesia