Video xem thêm: Hoài Linh chính thức cúi đầu xin lỗi khán giả và giải thích cặn kẽ