Video xem thêm: Thanh niên xăm đầy mình tặng cụ bà mũ chống Covid