Video xem thêm: Ái nữ nhà Trịnh Kim Chi và con gái Quyền Linh đích thị là "đối thủ hoa hậu"