Video xem thêm: Thủy Tiên trả lại 30 triệu tiền chuyển nhầm và lên tiếng nguyên nhân chậm trễ