Video xem thêm: Chú chó bị đưa đi cách ly theo chủ nhân