Video xem thêm: Bắt gặp nghệ sĩ Hoài Linh trong nhà thờ tổ giữa ồn ào lộ vẻ tiều tụy