Video xem thêm: Đỗ Mạnh Cường đăng status khiến CĐM tranh cãi vì bất bình