Video xem thêm: Dũng "Lò Vôi" tiết lộ con gái bà Phương Hằng đã bỏ học, tổn thương tâm lý