Video xem thêm: 1.6 đầu tiên của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà