Video xem thêm: Quận Gò Vấp tháo gỡ chốt phong tỏa Covid-19, dự thảo phương án mới