Video xem thêm: Giàu chấn động, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự nhận không có cửa bằng "ai đó"