Video xem thêm: Rơi nước mắt cảnh con khóc nức nở tiễn mẹ đi xuất khẩu lao động