Video xem thêm: Clip bà Hằng hát live và nhảy cực đỉnh