Video xem thêm: Khi bạn ở khu cách ly nhưng shipper lại giao hàng