Video xem thêm: Em bé 3 tuổi một mình tới viện chữa trị khi mắc Covid-19