Video xem thêm: Nghẹn ngào các bé mầm non hô cố lên khi làm xét nghiệm covid-19