Video xem thêm: Nghệ sĩ Hoài Linh lý giải về số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng