Video xem thêm: Ngọc Trinh phủ hồng Roll Royce 20 tỷ dẫn đầu hội sao Việt cuồng màu hồng