Video xem thêm: Đang sấy tóc, cả gia đình hoảng sợ vì máy bất ngờ cháy nổ