Video xem thêm: Ngọc Trinh và dàn mỹ nhân giàu nứt vách vẫn dùng đồ "rẻ bèo"