Video xem thêm: CSGT chào đoàn xe của đội ngũ bác sĩ Quảng Ninh sang Bắc Giang chống dịch