Video xem thêm: Người mẹ xúc động sau nhiều năm gặp lại con trai.