Video xem thêm: Cụ ông 70 tuổi mỗi ngày gánh hàng nặng 70kg lên chùa Đồng Yên Tử bán