Video xem thêm: Minh Nhí từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, nhưng ăn chơi sa đọa thậm chí bị cấm diễn