Video xem thêm: Hari Won phản ứng khi chồng tiết lộ lý do rời 2 gameshow lớn