Video xem thêm: Những nữ y tá xa nhà để đón trẻ ở nước ngoài về quê tránh dịch