Video xem thêm: Chỉ gần gặp đúng người, ngồi ăn vỉa hè cũng hạnh phúc