Video xem thêm: Hành động của người Nhật khi gặp xe cấp cứu khiến dân mạng nể phục