Video xem thêm: Hết "thả tim" ảnh, Hoa hậu Thái lên cả livestream khen ngợi Khánh Vân