Video xem thêm: Cận cảnh 15 xe đặc chủng phun khử trùng tiêu độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương