Video xem thêm: Hàng nghìn người Ấn Độ tụ tập cầu nguyện