Video xem thêm: Con bị tai nạn, bố mẹ nén nỗi đau ký đơn hiến tạng (Nguồn: Bệnh viện Chợ Rẫy)