Video xem thêm: Bộ đội biên phòng căng mình chống dịch Covid-19