Video xem thêm: Tắc đường, nhiều người dừng dựng bàn ăn uống giữa đường gây xôn xao