Video xem thêm: Cô gái diện nguyên đồ bảo hộ khi đi xe khách đường dài để chống dịch