Video xem thêm: Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm với màn cư xử khéo léo, thân thiện và lễ phép