Video xem thêm: Trấn Thành tươi rói, cúi đầu lia lịa cảm ơn fan: Người khen tử tế, kẻ chê “giả trân”