Video xem thêm: Phụ huynh “tố” cô giáo chỉ lo bấm điện thoại trong lớp