Video xem thêm: Con sao Việt xứng danh thánh MEME, cậu út nhà Trà My Idol đứng đầu bảng