Video xem thêm: Phỏng vấn Thuý Ngân: Nói về “Cây Táo Nở Hoa” và gia đình “7 Nụ Cười Xuân”