Video xem thêm: Clip dán băng dính vào tiền để “lừa” cây bán nước tự động gây phẫn nộ