Video xem thêm: Thái Lan: Mẹ livestream khóc vì con mắc Covid-19 bị viện từ chối