Video xem thêm: Clip Hương Giang bị chê hát dở hơn Chi Pu, "ném đá" nhất là hành động bị cho trịch thượng